;

Prekursor

 

Gambar 1: Bahan-bahan kimia Prekursor selalu digunakan dalam industri yang sah

BAHAGIAN  A

Dibawah United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances1988 sejumlah 24 bahan kimia telah diletakkan dibawah Jadual I dan Jadual II (Table I and Table II), bahan-bahan kimia ini mempunyai kepentingan utama untuk digunakan dalam industri.

Walau bagaimanapun, ia boleh dipesongkan untuk penghasilan dadah-dadah haram seperti Heroin (Acetic Anhydride), Methamphetamine (Pseudoephedrine) dan Cocaine (Potassium Permanganate).

Oleh itu, sebahagian besar bahan ini dikawal dibawah Akta Racun 1952, Akta Jualan Dadah 1952 dan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) & Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport).


BAHAGIAN B

 

PENGKELASAN BAHAN KIMIA PREKURSOR MENGIKUT UNITED NATION CONVENTION 1988

 

JADUAL I                                                                                             
 
N-acetylanthranilic acid
Acetic anhydride
Ephedrine
Ergometrine
Ergotamine
Isosafrole
Lysergic acid
3,4-MDP-2-P
Norephedrine
1-phenyl-2-propanone
Piperonal
Phenylacetic acid
Potassium permanganate
Pseudoephedrine
Safrole
Alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN) 
 
(16 jenis)
 
 
JADUAL II
 
Acetone
Anthranilic acid
Ethyl ether
Hydrochloric acid
Methyl ethyl ketone
Piperidine
Sulphuric acid
Toluene
 
(8 jenis)
 
 

BAHAGIAN C
 
Harga  semasa  bahan
mentah prekursor*
 
No.  Prekursor  Harga/Kg
1 Acetic Anhydride RM290
2 Ephedrine RM260
3 Phenylacetic Acid RM520
4 1-phenyl-2-propanone RM750
5 Piperonal RM350
6
Potassium Permanganate
(KMNO4)
RM350
7 Pseudoephedrine RM220
8 Acetone RM31
9 Ethyl Ether RM35
10
Hydrochloric Acid
(HCl)
RM76
11 Methyl Ethyl Ketone (MEK) RM30
12 Sulphuric Acid (H2SO4) RM11
13 Toulene RM17
14 Caffeine** RM35
 
(Sumber : Bahagian Perkhidmatan Farmasi KKM 2015)
 
*   Anggaran harga dari pengeksport/pengimport yang sah
** Caffeine ialah bukan bahan prekursor tetapi sering dijumpai di makmal dadah haram

 

 
Bahagian Perkhidmatan Farmasi
Lot 36, Jalan Universiti, 46350, Petaling Jaya, Selangor
Copyright © 2012 Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. All rights reserved. Penafian

STATISTIK PELAWAT   Hari Ini : 2290  Seminggu : 24,037  Sebulan : 87,727  Keseluruhan : 2,748,768